GDP là gì? Đặc điểm và công thức tính GDP 

gdp là gì

GDP là chỉ số quan trọng trong việc đánh giá tổng quan một nền kinh tế ở một thời điểm nhất định. Chỉ số GDP được sử dụng rộng rãi khi nói về tài chính, thế nhưng vẫn còn không ít người chưa hiểu rõ GDP là gì? Đặc điểm và công thức tính như thế nào?

I. GDP là gì?

gdp là gì
GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Gross Internal Product
 • GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Gross Internal Product, có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm quốc nội. Nó là một chỉ số đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm hoặc 1 quý)
 • GDP là thước đo tổng giá trị thị trường: tức là GDP sẽ sử dụng giá thị trường để cộng nhiều sản phẩm vào một chỉ tiêu duy nhất về giá trị của hoạt động kinh tế. Bởi vì giá thị trường thể hiện số tiền mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cho các hàng hoá khác nhau, nó phản ánh chính xác giá trị của những hàng hoá đó.
 • GDP là viết tắt của tất cả các hàng hóa được sản xuất ra trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên thị trường. Tuy nhiên, GDP không tính các sản phẩm được sản xuất và bán trong nền kinh tế bóng tối, chẳng hạn như ma túy bất hợp pháp. Trái cây và rau quả trong các cửa hàng là một phần của GDP, nhưng nếu bạn tiêu thụ rau và trái cây trong vườn, chúng không phải là một phần của GDP.
 • Hàng hóa và dịch vụ tính vào GDP bao gồm hàng hóa hữu hình (thực phẩm, ô tô, quần áo…) và các dịch vụ vô hình (cắt tóc, khám bệnh, dọn dẹp vệ sinh …).
 • GDP chỉ bao gồm giá trị của sản phẩm và dịch vụ cuối cùng, không bao gồm hàng hóa trung gian.
 • GDP bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất hiện tại, không bao gồm hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong quá khứ.
 • GDP theo lãnh thổ kinh tế. Lãnh thổ kinh tế của một Quốc gia được quan niệm bao gồm các đơn vị sản xuất kinh doanh tồn tại dưới hình thức tổ chức, cá nhân hoặc gia đình thường trú.
 • GDP phản ánh giá trị sản xuất được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là trong một năm hoặc một quý.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

gdp là gì
GDP bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau trong nước

GDP bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau trong nước. Tuy nhiên, có 3 yếu tố có tác động đến chỉ số GDP. Cụ thể:

1. Dân số 

Dân số là nguồn lao động của xã hội để tạo ra của cải vật chất và tinh thần, đồng thời là đối tượng tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ do chính con người tạo ra. Do đó, dân số và GDP là hai bên cùng có lợi và không thể tách rời. Dân số là yếu tố chính giúp dễ dàng tính toán GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm nhất định.

2. FDI

FDI là cụm từ viết tắt của tiếng Anh là Foreign Direct Investment, là chỉ số đầu tư trực tiếp nước ngoài, một hình thức đầu tư dài hạn của một cá nhân hoặc tổ chức từ quốc gia này sang quốc gia khác bằng cách thiết lập các nhà máy và tổ chức kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất, vì FDI sẽ bao gồm tiền, nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất, cơ sở hạ tầng và các hoạt động xã hội liên quan. Do đó, FDI sẽ có tác động đến việc tính toán chỉ số GDP.

3. Lạm phát 

Lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của đồng tiền. Đây là một chỉ số rất đáng quan tâm trong lĩnh vực kinh tế. Để quá trình kinh tế của một quốc gia phát triển ở mức cao thì phải chấp nhận lạm phát ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, khi lạm phát quá cao có thể gây ra sự hỗn loạn trong tăng trưởng GDP và dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát và chính phủ luôn phải hoạch định các chính sách để kiểm soát lạm phát.

III. Công thức tính chỉ số GDP

gdp là gì
Công thức tính chỉ số GDP

1. Phương pháp sản xuất

Xét về góc độ sản xuất, tổng sản phẩm quốc nội chính là tổng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế một nước trong một thời gian nhất định.

 • GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Trong đó, giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế có thể là: thu nhập của người sản xuất, tiền công, bảo hiểm, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định, giá trị thặng dư…

2. Phương pháp sử dụng cuối cùng

Xét về góc độ sử dụng (chi tiêu), GDP bao gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của chính phủ, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất – nhập khẩu của một đất nước.

 • GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

 • C: là tổng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình trong quốc gia đó
 • I: là tổng giá trị tiêu dùng của các nhà đầu tư
 • G: là tổng giá trị chi tiêu của chính phủ
 • NX: là xuất khẩu ròng (tính bằng giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu), thể hiện sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu trong quốc gia đó

3. Phương pháp thu nhập

Xét về góc độ thu nhập, GDP gồm thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ của một đất nước.

 • GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W: là tiền lương
 • R: là tiền thuê
 • I: là tiền lãi
 • Pr: là lợi nhuận
 • Ti: là các khoản thuế đánh vào dịch vụ, hàng hóa bán trên thị trường và trợ cấp của chính phủ cho sản xuất (thuế gián thu ròng).
 • De: là khấu hao tài sản cố định

Có thể thấy, GDP là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá nền kinh tế của một quốc gia. Đây là một thuật ngữ được sử dụng vô cùng rộng rãi trong kinh tế vĩ mô. Hy vọng với những thông tin mà caremanagementfordepression.org đã giúp bạn đọc nắm được khái niệm GDP là gì?

Recommended Posts