Tìm hiểu Budget là gì? Các phương thức lập ngân sách cho cá nhân và doanh nghiệp

Lập ngân sách chi tiêu của bạn là rất quan trọng để quản lý tài chính của bạn và tránh rủi ro khi sử dụng vốn đầu tư vào doanh nghiệp của bạn. Khi nói đến việc thiết lập ngân sách, từ được tìm kiếm nhiều nhất là ngân sách. Budget là gì? Ngân sách và ngân sách có liên quan theo một cách nào đó với nhau thông qua các bài viết sau. Hãy cùng caremanagementfordepression.org tìm hiểu qua bài viết dưới dây nhé!

I. Budget là gì? 

Budget là một từ dùng trong tài chính và kinh doanh, tiếng Việt dịch là Ngân sách

Budget là một từ dùng trong tài chính và kinh doanh, tiếng Việt dịch là Ngân sách. Ngân sách – Ngân sách là một kế hoạch tài chính cho các hoạt động lập kế hoạch trong tương lai. Nó có thể là một kế hoạch cá nhân hoặc tầm nhìn cho tương lai của doanh nghiệp. Lập ngân sách theo kế hoạch chi tiêu sẽ giúp bạn hiểu rõ chi phí đầu vào và đầu ra của cá nhân mình, từ đó đưa ra giải pháp trọn vẹn cho cuộc sống của bạn.

II. Vai trò của Budget

Ngân sách cho phép bạn hiểu rõ về chi tiêu cá nhân của mình và đưa ra các giải pháp cho cuộc sống của bạn. Ngân sách được sử dụng trong một doanh nghiệp thường được bao gồm trong các mục như bảng cân đối kế toán, danh sách thu nhập chi tiết, ngân sách đầu ra, ngân sách đầu vào, ngân sách sản xuất, ngân sách phòng ban trong công ty, ngân sách khác và chi tiêu vốn. Tôi đây. Sự kết hợp của tất cả các ngân sách được gọi là ngân sách tổng thể hoặc kế hoạch lợi nhuận của công ty.

Ngân sách – Ngân sách giúp ban quản lý quyết định những hoạt động cần thực hiện và cách sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của công ty. Nếu báo cáo thu nhập ngân sách và bảng cân đối từ ngân sách tổng thể là không thể chấp nhận được, ban quản lý có thể thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào trước khi bắt đầu thực tế.

Mục đích của việc lập kế hoạch ngân sách là ước tính thu nhập và chi phí cho một dự án kinh doanh. Từ đó, chúng ta sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, sử dụng đồng tiền một cách cân đối, gia tăng lợi nhuận và phát triển kinh doanh. Ngân sách thường được sử dụng cho mục đích đó.

  • Quản lý thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian cụ thể của một dự án.
  • Xác định và điều chỉnh những gì bạn cần cho dự án đó.
  • Tạo nền tảng minh bạch để quản lý trách nhiệm của các bên liên quan
  • Ngân sách của nhà tài trợ được sử dụng cho một mục đích hơi khác. Ngân sách giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của doanh nghiệp và tạo cơ sở cho việc tài trợ.

Mặt khác, nhiều vấn đề cũng cần được xem xét thông qua lập kế hoạch ngân sách, chẳng hạn như:

  • Kế hoạch kinh doanh sử dụng vốn như thế nào?
  • Các nguồn thu nhập khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
  • Chi tiêu kinh doanh có tương xứng với hoạt động không?
  • Ngân sách của bạn có tuân thủ các quy định về sử dụng vốn không?
  • Bao nhiêu chi phí hoạt động được bao gồm trong ước tính?
  • Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến ngân sách dự án?
Mục đích của việc lập kế hoạch ngân sách là ước tính thu nhập và chi phí cho một dự án kinh doanh

III. Các loại Budget phổ biến

1. Ngân sách hộ gia đình

Ngân sách hộ gia đình là kế hoạch thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình. Dữ liệu về các hộ gia đình được thu thập thông qua các cuộc điều tra hộ gia đình do Tổng cục Thống kê thực hiện.

2. Ngân sách kinh doanh

Kế hoạch về thu nhập và chi phí của doanh nghiệp thể hiện bằng vật chất hoặc tài chính cho một khoảng thời gian trong tương lai (tuần, tháng, quý, năm). Lập kế hoạch doanh thu dự báo doanh thu bán hàng (theo dòng sản phẩm, khu vực bán hàng và loại khách hàng) dựa trên kết quả dự báo nhu cầu.

Phần Chi tiêu ngân sách hiển thị chi phí bán hàng và quảng cáo ước tính, cũng như chi phí phân phối (đóng gói, lưu trữ, vận chuyển). Kế hoạch ngân sách này được dùng làm cơ sở để lập các kế hoạch kinh doanh khác như kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, quảng cáo, phân phối. Kế hoạch đầu tư cũng là một phần trong ngân sách của công ty vì nó thể hiện chi tiêu cần thiết để mua tài sản cố định hoặc tăng vốn lưu động.

3. Ngân sách nhà nước

Còn được gọi là tài chính quốc gia. Đây là dự báo tài chính của chính phủ phác thảo thu nhập và chi phí dự kiến ​​cho một năm tài chính hoặc năm tài chính. Ví dụ, năm tài chính 1997.

Nguồn thu chính của ngân sách nhà nước là thuế của chính phủ, ngoài ra còn có thể bao gồm các nguồn thu khác như phí ngoài thuế, bảo hiểm bắt buộc, viện trợ, lợi nhuận và kiều hối.

Nguồn thu chính của ngân sách nhà nước là thuế của chính phủ, ngoài ra còn có thể bao gồm các nguồn thu khác

Chi ngân sách nhà nước có thể được chia thành chi thường xuyên, tức là chi hoạt động của các cơ quan nhà nước, chi trả lãi, chi đầu tư công (gọi là chi đầu tư ở các nước đang phát triển) và chi phát triển bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng và nhà máy mới. Có thể. Trong hệ thống phân cấp ngân sách quốc gia, ngân sách trung ương tách biệt với ngân sách địa phương cả về thu và chi.

Trên đây là những thông tin về Budget là gì? Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc!

Recommended Posts